The 2-Minute Rule for törkeä pahoinpitely

Rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi menetetyksi, jos menettämisseuraamus on tarpeen:

ja siten olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, häWeb on tuomittava tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta

We're Element of Translated, so should you at any time require professional translation expert services, then go checkout our main internet site

Joka rikkoo liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon, on tuomittava liiketoimintakiellon rikkomisesta

Joka virkamiehelle lupaa, tarjoaa tai antaa hänen toiminnastaan palvelussuhteessa hänelle tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa, on tuomittava lahjuksen antamisesta

Should you be on a private link, like in the home, you can operate an anti-virus scan in your system to make certain It is far from infected with malware.

, tai sen nojalla annetussa komission asetuksessa velvoitetaan antamaan ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon, tai arvopaperimarkkinalain tai esiteasetuksen tai sen nojalla annetun komission asetuksen mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa sellaisen, arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon tai

If you'd like to know additional or withdraw your consent to all or a lot of the cookies, please refer to the cookie coverage. By closing this banner, scrolling this website page, clicking a url or continuing to search if not, you conform to using cookies.

Miksi toiseen ihmiseen kohdistuvasta rikoksesta voi saada pienemmän tuomion kuin omaisuusrikoksesta? Syyt ovat historiassa ja demokratiassa

The defendant was convicted on prices of attempted manslaughter, attempted aggravated assault and making törkeä pahoinpitely illegal threats in Might.

Rikoksesta aiheutuneiden vahingonkorvausten sovittelu ei estä korvausten hakemista valtiolta rikosvahinkolakiin perustuen.

Jyväskylän kau­pun­gin­hal­li­tus: Rikoksista epäilty Teemu Torssonen saa jatkaa val­tuus­to­kau­den loppuun luot­ta­mus­toi­mis­saan

Selkään puukottanut sai kolme vuotta vankeutta – Virolahdella tapahtuneessa kahden autokunnan tappelussa jaettiin vain kaksi tuomiota

one) virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen taikka

Jos jostakin rikoksesta olisi tuomittava elinkautinen vankeusrangaistus, tuomitaan elinkautinen vankeusrangaistus yhteiseksi rangaistukseksi kaikista rikoksista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *